Strand Unikorn

Strand Unikorn ønsker å være et naturlig førstevalg for de som driver landbruk på Østlandet. Virksomhetsområdene er handel med korn, produksjon og salg av såvarer (korn, frø, settepotet), produksjon og salg av kraftfôr, råvarehandel, gjødsel samt spritproduksjon. Strand Unikorn leier 1500m2 lokaler i Kvisle utviklingspark.