Skogfinsk Museum

Skogfinske Museum driver restaurering og lagring hos oss. 2-3 personer har sitt daglig virke her.

Museets funksjon er å utforske skogfinnenes særegne kulturarv og formidle denne til folkegruppens egen styrke og stolthet samt til samfunnets mangfold.